Project Description

Greenville төслийн 3D файлыг ашиглан төслийн интерьерийг VR технологиор бодит мэт харуулах ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ.

Виртуал аяллын холбоос: http://greenville.vrt.mn/