Project Description

“Баясгалантай дэлхий” эмнэлэг нь чанартай үйлчилгээ, тав тухтай орчинг чухалчилж ажилладаг эмнэлэг байлаа. Үүнийгээ ч тэд харуулах үүднээс VR вебсайт гэж болохоор танилцуулга мэдээлэл агуулсан вебсайтыг орлохуйц виртуал аялалтай болох хүсэлт тавьсны дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ,эмч нарын мэдээллийг агуулсан VR вебсайтыг амжилттай гүйцэтгэн хүлээлгэж өглөө.