Технологийг бизнестээ нэвтрүүлэх нь танай баг хамт олон болон байгууллага мөн үйлчлүүлэгдэд бүр ч илүү хэрэгцээтэй зүйл юм. Бизнесийн салбаруудад хурдацтай нэр хүндтэй болж буй нэг технологи бол VR юм.

Таны VR борлуулалтын стратегийн гурван ашиг тус

VR нь эдгээр байгууллагуудын олон салбар, багуудад үнэтэй хөрөнгө болох нь батлагдсан хэдий ч VR нь таны борлуулалтын стратегид үзүүлэх ашиг тусын талаар улам гүнзгий орж тайлбарлахыг хүсэж байна. Үүнд дараах зүйлс орно. Гэвч зөвхөн доорх жишээнүүдээр хягзгаарлагдна гэсэн үг биш юм.

Сайжруулсан туршлага.

 • Виртуал бодит байдал нь төлөвлөгөөт компаний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бодитоор мэдрэх боломжийг олгодог.
 • Гэрийн бүтцийн хувьд ашиглагдахад VR нь үйлчлүүлэгчдийн гэрийн бодит барилга байгууламж ямар байхыг харах боломжийг олгоно.
 • Жишээлбэл: Сургууль болон тодорхой өөр салбарт ашиглахад VR-г ашиглан сургуулийнхаа өргөн цар хүрээтэй аялалыг зохион байгуулж, сурагчдад сургуулийн дотор орчныг өөрсдөө туршихад ашиглаж болно.

VR-г хэрхэн ашиглахаас үл харгалзан, борлуулалтын үйл явцад энэ нь мэдрэгдэхүйц туршлагыг үйлчлүүлэгчдэд өгөх ба энэ нь гэрээ хийхэд, түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэхэд, худалдан авалтаа нэмэхэд маш хүчтэй нөлөө үзүүлдэг.

 • Яаралтай санал хүсэлт. Дээр дурдсанчлан зорилтот хэрэглэгчид таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг илүү сайн мэдрэх боломжтой босон тул тэд илүү нарийвчилсан асуулт асууж, борлуулалтын явцад илүү бүтээлч санал хүсэлт өгөх боломжтой.
 • Мөнгө хэмнэнэ. Борлуулалтын явцад илүү бодит туршлага хуримтлуулах, илүү хурдан хариу өгөх боломж нь танд болон таны таны зорилтот хэрэглэгчид энэ процессын явцад мөнгө хэмнэх боломжийг олгоно.

VR танай бизнест тохирох уу?

Өмнө дурьдсанчлан VR-н хэрэглээ, түгээмэл байдал улам бүр нэмэгдэж байна. Ялангуяа сүүлийн үед олон бизнес эрхлэгчид өөрсдийн брэндийг өргөжүүлэх, оролцоогоо болон борлуулалтаа нэмэгдүүлэх зорилгоор VR-г нэвтрүүлж ашиглах бүтээлч арга замыг эрэлхийлж байна.

VRT бий болгох, хэрэгжүүлэхэд үнэтэй байдаг тул энэ нь таны бизнест ашигтай хөрөнгө оруулалт болох эсэхийг тодорхойлохын тулд сонголтоо хийхдээ сайтар бодож үзэх нь чухал юм. Гэвч өнөөгийн байдлаар зүгээс үүнийг ухаалаг өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт гэж үзсэн учир танай байгууллагат санал болгож байна.

Зарим чухал хүчин зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Industry. Виртуал бодит байдал нь бусад салбартай харьцуулахад зарим салбарт илүү амархан зохицдог. Энэхүү дэвшилтэт технологийн ач тусыг хүртэх зарим салбарууд нь:

 • Автомашин
 • Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
 • Аялал жуулчлал
 • Барилга
 • Архитектур
 • Дизайн
 • Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Бүтээгдэхүүн худалдаа

Тэмцээн. Хэрэв танай өрсөлдөгчид энэ технологийг хэрэгжүүлж эхлээгүй бол энэ нь бизнесээ бусдаас ялгаруулах нэг арга байж болох юм!

Үнэ Цэнэ. Энэхүү технологийг хэрэгжүүлэхээс өмнө хөрөнгө оруулалт урт хугацаанд үр дүнтэй байх болно гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй.

Технологийн шинэ эринд бизнесээ тохируулах нь

Виртуал бодит байдал нь танай бизнест тохирох сонголт гэдэгт та одоогоор эргэлзэж байж болох ч технологийн дэвшил нь хүмүүсийн сонголт хийх хэлбэрийг өөрчилж байгааг үгүйсгэшгүй юм.

Өнөө үед хэрэглэгчдийн хүсэл, эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд танай бизнес дасан зохицож, хөгжих шаардлагатай болно. Харин та болон танай бизнес үүнд бэлэн үү?